Touch n Go PCR Pasteurella multocida dan Serotype (2015)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

En. Mohamad Azlan Jahaya

Pengesanan bakteria Pasteurella multocida boleh dijalankan melalui ujian biokimia, serologi atau molekular. Cara konvensional (kaedah lama) di mana kultur bakteria yang disyaki diuji menggunakan mikroskop dan beberapa siri ujian biokimia, diikuti ujian serologi. Cara ini mengambil masa yang lama kerana banyak melibatkan tempoh pemerhatian, inkubasi dan penulenan bakteria. Pembangunan kaedah Touch n Go PCR Pasteurella multocida dan Serotype adalah sangat tepat di mana kaedah ini tidak langsung melibatkan ektraksi sampel. Fasa PCR pula sudah dioptimumkan dari segi penggunaan bahan PCR dan masa ujian di mana kos bahan PCR dapat dikurangkan manakala masa ujian keseluruhannya adalah kurang 2 jam.

File Type: pdf
Categories: Diagnostik
Tags: Inovasi
Categories: