Transformasi Sistem Pengasingan Rusa Dengan Sure Multipurpose Box (SUMOX) (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Sure Jade Sdn. Bhd.

SUMOX merupakan satu alat kekangan ternakan rusa. Alatan ini mudah alih dan sesuai digunakan di setiap kandang. Ia sesuai digunakan untuk melakukan aktiviti kesihatan dan aktiviti pengenalan ternakan.

File Type: pdf
Categories: Ternakan Ruminan
Tags: Inovasi
Categories: